Horari de pràctica – Aportació o Fuse

HORARI DE PRÀCTICA 
Dilluns – Dimecres            20 a 21
Divendres – Dissabtes      7:30 a 8:30
Dissabte segon de mes    7:30 a 10:30 Matí de Zazen o Taller Dharma
Dissabte últim de mes      9 a 10:30 Introducció principiants * Arribeu 10 minuts abans i Confirmeu assistència.
 
APORTACIÓ  o  FUSEper a ser membre l’aportació és de 25€.  Les introduccions per a principiants 5€