Horari de pràctica – Aportació o Fuse

HORARI DE PRÀCTICA                                                                                                                                       Dimarts  20 a 21
Divendres  7:30 a 8:30                                                                                                                                      Dissabte  8:30 a 9:30
MATÍ DE ZAZEN  o  TALLER DHARMA                                                                                                            Diumenge  primer de mes  9 a 12  *inici novembre 6
INTRODUCCIONS PRINCIPIANTS          
Dissabte  primer de mes  9 a 10:30                                                                                                                    *Arribeu 10 minuts abans i Confirmeu assistència
APORTACIÓ  o  FUSE:                                                                                                                                          Per a ser membre l’aportació és de 25€                                                                                                            Introduccions principiants 5€                                                                                                                            Matí de zazen, membres 5€ no membres 10€                                                                                                    Taller Dharma, no membres 10€