Shigu Seigan Mon

Els Quatre Vots

Per nombrosos que siguin els éssers sensibles faig el vot d’acompanyar-los a tots.
Per nombroses que siguin les il·lusions faig el vot de vèncer-les totes.
Per nombrosos que siguin els Dharmes faig el vot d’assolir-los tots.
Per perfecte que sigui la via del Buda faig el vot de fer-la realitat.

Shigu Seigan Mon

Shu Jo Muhen Seigan do
Bon no Mujin Seigan dan
Ho mon Muryo Seigan gaku
Butsu Do Mujo Seigan jo