Maka Hannya Haramitta Shingyo


L’essència del Sutra de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà.

Avalokitesvara, el Bodhisattva de la verdadera llibertat, gràcies a la pràctica profunda de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà, comprèn que els cinc agregats (cos-matèria-forma-sensació-percepció-formacions mentals i consciència) només són vacuïtat, i alleugereix així de tot sofriment i infortuni a tots els que pateixen.

Oh Sariputra!, els fenòmens no són diferents de la vacuïtat, la vacuïtat no és diferent dels fenòmens. Els fenòmens són exactament la vacuïtat, i la vacuïtat és exactament els fenòmens. Aleshores forma, sensació, percepció, formacions mentals i consciència també són vacuïtat.

Oh, Sariputra, totes les existències tenen l’aspecte de la vacuïtat. No apareixen ni desapareixen, no són pures ni impures, ni creixen ni minven. Perquè enmig de la vacuïtat no hi ha ni forma, ni sensacions, ni percepcions ni formacions mentals, ni consciència. No hi ha ull, ni orella, ni nas, ni llengua, ni cos ni ment. No hi ha ni color, ni so, ni olor, ni sabor, ni tacte, ni pensaments. No hi ha consciència visual, ni consciència auditiva, ni consciència olfactiva, ni consciència gustativa, ni consciència tàctil, ni cap domini de la consciència. No hi ha ignorància ni cap extinció de la ignorància. No hi ha vellesa ni mort, ni extinció de la vellesa ni de la mort. No hi ha sofriment, ni causa de sofriment, ni cessació del sofriment, ni Via que condueixi a l’alliberació del sofriment. No hi ha coneixement, ni obtenció. L’únic que hi ha és no-obtenció: Mushotoku.

El Bodhisattva, gràcies a la suprema Saviesa que permet anar més enllà, té l’esperit sense obstacles ni dubtes, ni causes d’obstacles. Com que no hi ha ni obstacles ni dubtes, no té por, i tot aferrament i tota il·lusió s’allunyen. I, finalment, el Bodhisattva pot assolir el Nirvana.

Tots els Budes del passat, del present i del futur practiquen la Suprema Saviesa que permet anar més enllà i assoleixen així el suprem, complet i perfecte Despertar.

Així, hem de comprendre que el Sutra de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà és el Gran Mantra Universal, el Gran Mantra lluminós, el Mantra Suprem, el Mantra Incomparable que allibera de tot patiment. És veritat i no hi ha cap error. Per això invoquem el Mantra de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà. Invoquem el Mantra de la següent manera:

Gya tei, Gya tei, Hara gya tei, Hara so gya tei, Bo ji so waka. Hannya Shingyo

“anem, anem, anem junts, anem junts més enllà del més enllà, fins a la realització última.”

* * *

MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO

KAN JI ZAI BO SATSU GYO JIN HANNYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO ON KAI KU DO ISSAI KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI.  

MU GEN NI BI ZES SHIN I MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MUSHO TOKU KO BO DAI SATTA E HANNYA HARAMITA KO SHIN MU KEI GE KO MU U KU FU ON RI ISSAI TEN DO MU SO

KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HANNYA HARA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI KO CHI HANNYA HA RA MI TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO DO SHU NO JO ISSAI KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HANNYA HA RA MI TA SHU SOKU SET SU SHU WATSU.

GYA TEI, GYA TEI, HARA GYA TEI, HARA SO GYA TEI
BO JI SOWA KA. HANNYA SHIN GYO